مجموعه کامل لاغری سریع و دائمی با TurboFire


تمرینات توربوفایر مدت زمان کمتری نسبت به سایر تمرینات کاردیو نیاز دارد اما در همین مدت کوتاه شما 9 برابر سریعر از دیگر روش ها چربی های اضافی را از بدن خود دفع می کنید

 

 

در این روش شما ابتدا با تمریناتی سبک خود را گرم کرده و سپس در مدت 30 ثانیه با افزایش تحرکات خود ماکسیموم انرژی و چربی اضافی را از بدن تان دفع می کنید . توربو فایر تنها روش مورد تایید محققان دنیا در زمینه از دست دادن سریع چربی های اضافی بدن است که توسط کالین جانسون ابداع شده است.

تمرینات توربوفایر مدت زمان کمتری نسبت به سایر تمرینات کاردیو نیاز دارد اما در همین مدت کوتاه شما 9 برابر سریعر از دیگر روش ها چربی های اضافی را از بدن خود دفع می کنید.

توربوفایر موجب ایجاد پدیده ای به نام Afterburn ( پس سوزی ) در بدن شده و سبب افزایش روند دفع چربی تا 24 الی 48 ساعت بعد از تمرین می شود.

 

: مجموعه کامل توربو فایر در 4 دی وی دی آماده شده است

 

Disk 1:

1.Get Fired Up

2.Fire 30 Class

3.Stretch 10 Class

4.HIIT 15 Class

5.Fire 55 EZ Class

Disk2:

6.Core 20 Class

7.Fire 45 Class

8.HIIT 20 Class

9.Fire 45 EZ Class

Disk3:

10.HIIT 25 Class

11.Stretch 40 Class

12.Fire 60 Class

Disk 4:

13.HIIT 30 Class

14.Upper 20 Class

15.Lower 20 Class

16.Abs 10 Class

17.Sculpt 30 Class

18.Tone 30 Class

 

برنامه تمرینی :

Week 1 Day: 1
Fire 30 Class
Stretch 10 Class
Day: 2
HIIT 15 Class
Stretch 10 Class
Day: 3
Rest Day
Day: 4
Fire 30 Class
Stretch 10 Class
Day: 5
Fire 55 EZ Class
Day: 6
Fire 30 Class
Stretch 10 Class
Day: 7
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Week 2 Day: 8
Fire 45 Class
Stretch 10 Class
Day: 9
HIIT 20 Class
Stretch 10 Class
Day: 10
Rest Day
Day: 11
HIIT 15 Class
Sculpt 30 Class
Day: 12
Fire 55 EZ Class
Day: 13
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Day: 14
Fire 45 Class
Stretch 10 Class
Week 3 Day: 15
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 16
HIIT 25 Class
Stretch 10 Class
Day: 17
Rest Day
Day: 18
HIIT 15 Class
Tone 30 Class
Day: 19
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 20
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Day: 21
Fire 55 EZ Class
Week 4 Day: 22
Fire 45 Class
Fire 45 Class
Stretch 10 Class
Day: 23
HIIT 20 Class
Stretch 10 Class
Day: 24
Rest Day
Day: 25
HIIT 20 Class
Sculpt 30 Class
Day: 26
Fire 55 EZ Class
Day: 27
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Day: 28
Fire 45 Class
Stretch 10 Class
Week 5 Day: 29
Fire 45 EZ Class
Day: 30
Fire 30 Class
Sculpt 30 Class
Day: 31
Rest Day
Day: 32
Fire 30 Class
Tone 30 Class
Day: 33
Fire 55 EZ Class
Day: 34
Fire 45 Class
Day: 35
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Week 6 Day: 36
Fire 55 EZ Class
Day: 37
Fire 30 Class
Sculpt 30 Class
Day: 38
Rest Day
Day: 39
Fire 30 Class
Tone 30 Class
Day: 40
Fire 55 EZ Class
Day: 41
Fire 45 Class
Day: 42
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Week 7 Day: 43
Fire 55 EZ Class
Day: 44
Fire 30 Class
Sculpt 30 Class
Day: 45
Rest Day
Day: 46
Fire 30 Class
Tone 30 Class
Day: 47
Fire 55 EZ Class
Day: 48
Fire 45 Class
Day: 49
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Week 8 Day: 50
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 51
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 52
Rest Day
Day: 53
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Day: 54
Fire 30 Class
Stretch 10 Class
Day: 55
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 56
Core 20 Class
Stretch 10 Class
Week 9 Day: 57
HIIT 15 Class
Sculpt 30 Class
Day: 58
Fire 45 Class
Stretch 10 Class
Day: 59
Rest Day
Day: 60
HIIT 15 Class
Tone 30 Class
Day: 61
Fire 55 EZ Class
Day: 62
HIIT 20 Class
Sculpt 30 Class
Day: 63
Fire 30 Class
Stretch 10 Class
Week 10 Day: 64
HIIT 20 Class
Tone 30 Class
Day: 65
Fire 45 Class
Stretch 10 Class
Day: 66
Rest Day
Day: 67
HIIT 25 Class
Sculpt 30 Class
Day: 68
Fire 55 EZ Class
Day: 69
HIIT 20 Class
Tone 30 Class
Day: 70
Fire 30 Class
Stretch 10 Class
Week 11 Day: 71
HIIT 25 Class
Sculpt 30 Class
Day: 72
Fire 45 Class
Stretch 10 Class
Day: 73
Rest Day
Day: 74
HIIT 25 Class
Tone 30 Class
Day: 75
Fire 55 EZ Class
Day: 76
HIIT 25 Class
Sculpt 30 Class
Day: 77
Fire 30 Class
Stretch 10 Class
Week 12 Day: 78
Rest Day
Day: 79
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 80
Fire 55 EZ Class
Day: 81
Stretch 40 Class
Day: 82
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 83
Stretch 40 Class
Day: 84
Rest Day
Week 13 Day: 85
Fire 60 Class
Abs 10 Class
Day: 86
Fire 45 EZ Class
Lower 20 Class
Day: 87
Rest Day
Day: 88
Fire 30 Class
Upper 20 Class
Day: 89
Fire 55 EZ Class
Abs 10 Class
Day: 90
Fire 60 Class
Stretch 10 Class
Day: 91
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Week 14 Day: 92
Fire 60 Class
Stretch 10 Class
Day: 93
Fire 45 EZ Class
Lower 20 Class
Day: 94
Rest Day
Day: 95
Fire 30 Class
Upper 20 Class
Day: 96
Fire 55 EZ Class
Abs 10 Class
Day: 97
Fire 60 Class
Stretch 10 Class
Day: 98
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Week 15 Day: 99
Fire 60 Class
Stretch 10 Class
Day: 100
Fire 45 EZ Class
Lower 20 Class
Day: 101
Rest Day
Day: 102
Fire 30 Class
Upper 20 Class
Day: 103
Fire 55 EZ Class
Abs 10 Class
Day: 104
Fire 60 Class
Stretch 10 Class
Day: 105
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Week 16 Day: 106
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 107
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 108
Rest Day
Day: 109
Core 20 Class
Stretch 40 Class
Day: 110
Fire 30 Class
Stretch 10 Class
Day: 111
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 112
Core 20 Class
Stretch 10 Class
Week 17 Day: 113
HIIT 15 Class
Upper 20 Class
Day: 114
Fire 45 Class
Abs 10 Class
Day: 115
Rest Day
Day: 116
HIIT 30 Class
Lower 20 Class
Day: 117
Fire 55 EZ Class
Abs 10 Class
Day: 118
HIIT 20 Class
Sculpt 30 Class
Day: 119
Abs 10 Class
Week 18 Day: 120
HIIT 25 Class
Upper 20 Class
Day: 121
Fire 60 Class
Abs 10 Class
Day: 122
Rest Day
Day: 123
HIIT 30 Class
Lower 20 Class
Day: 124
Fire 55 EZ Class
Abs 10 Class
Day: 125
HIIT 25 Class
Sculpt 30 Class
Day: 126
Fire 45 EZ Class
Abs 10 Class
Week 19 Day: 127
HIIT 30 Class
Upper 20 Class
Day: 128
Fire 60 Class
Abs 10 Class
Day: 129
Rest Day
Day: 130
HIIT 30 Class
Lower 20 Class
Day: 131
Fire 55 EZ Class
Abs 10 Class
Day: 132
HIIT 30 Class
Sculpt 30 Class
Day: 133
Fire 30 Class
Abs 10 Class
Week 20 Day: 134
Rest Day
Day: 135
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 136
Fire 55 EZ Class
Day: 137
Abs 10 Class
Stretch 40 Class
Day: 138
Fire 45 EZ Class
Stretch 10 Class
Day: 139
Abs 10 Class
Stretch 40 Class
Day: 140
Rest Day

 

 


اطلاعات کامل تر را در سایت اصلی محصول ببینید:

http://www.beachbody.com/product/fitness_programs/turbofire.do

4 دی وی دی شامل 18 Workout  -  ۲۷۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به سیب زرد است.